2010-08-05

2009 | Breaktime

Catarina Lira Pereira | Breaktime | Acrylic on canvas | 200 x 200 cm | 2009